REM (Rapid Eye Movements)
01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 09

barevná fotografie | 30x40cm

 

Filip Ulver předkládá ucelený soubor devíti barevných fotografií. Svoji formou nám mohou tyto fotografie připomínat subjektivní fragmenty, které byly tak populární ve fotografii 70. let, nicméně vidím zde posun hned ve dvou rovinách.
Především se pracuje s uceleným konceptem, podstatný je celek, teprve na jeho základě můžeme dešifrovatsmysl jednotlivých fotografií. Význam jednotlivých samostatných obrazů je výrazně potlačen.
Za druhé se tvůrčím způsobem využívá barevná skladba celé série. Barevné řešení jednotlivých fotografií má často paradoxně roli abstrahující a je v souladu s představou tvůrce o autonomní podobě jednotlivých snímků.
Filip Ulver fotografuje realitu v prostředí, jež dokonale zná a k vybraným tématům se vrací tak dlouho, dokud se mu nepodaří vytvořit obraz, který může existovat nezávisle na původní podobě, a zároveň naplňuje koncept celé série. Významy původních objektů se v rámci souboru často posouvají. Autor svoji práci charakterizuje jako “fotografie zkoumající v periferních obrazech fragmenty každodenních událostí, po nichž zůstal už jen nezřetelný otisk v naší paměti.“Řada fotografů dnes opouští od subjektivních forem fragmentární fotografie a snaží se využít možnosti deskriptivní fotografie, jež jsou jí vlastní.
Ulverova snaha oživit neformálním způsobem platnost imaginativní fotografie je sympatickým pokusem, autor nechápe fotografii jen jako otisk, ale především jako transcendenci.

Doc. Štěpán Grygar

FOTOGRAFIE  ../ © [" Filip Ulver