SEM
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15

barevná fotografie | 27x45cm

 

Fotografie představují součást dlouhodobého projektu, v němž z okolní reality vybírám tzv.postudálosti, subjektivně nazírané fragmenty jedinečných situací. Jde mi o „paměť místa“, rezidua obsahující náznaky uplynulých dějů, hledání jejich sekundárních významů a vzájemných souvislostí, které, aniž bych se zabýval narativní deskripcí, reprezentují ve výsledné kompozici širší celek. I přes respektování autenticity záběru zde tedy nic není zcela náhodné.

FOTOGRAFIE  ../ © [" Filip Ulver