Souvenir da Praga. Finis Felix Bohemia. Impression.
kniha | 01 | 02 | 03 | 04 | kniha | 05 | 06 | 07 | kniha | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | kniha | 14

kniha anaglyfů / výběr stránek

 

Koncept této fotografické publikace vychází z pohledu na soukromý prostor, jak je formován lidmi, kteří jej obývají. Dílčí místa a jejich protagonisté přitom nejsou zvoleni náhodně, ale vycházejí z mých osobních vztahů a zkušeností. Na více než padesáti snímcích, členěných do čtyřech samostatných kapitol, se objevují pedagog a chemický technolog Ing. František Hovorka, CSc., restaurátor a umělec Ivo Medek Kopaninský, „koňák“ a bývalý kaskadér Olda Haberle a historik umění PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Prostorového anaglyfu využívám pro jeho schopnost poskytnout specifickou výpověď, jež obsahuje více informací než běžná fotografie, zároveň však také jako techniku ozvláštňující i deformující při nefiltrovaném pohledu výsledný obraz. Při vytváření jednotlivých snímků jsem se záměrně nedržel matematicky striktních rozestupů ohniskových vzdáleností, ale - pro dosažení větší subjektivity vnímání prostoru – jsem je aktuálně modifikoval. Název díla je pak parafrází nápisu na jedné z fotografií, a podtrhuje myšlenkovou koncepci celého projektu.

KNIHY  ../ © [" Filip Ulver